Thursday, May 10, 2012

Sanhi at Bunga ng Pagbaha

     Ang SANHI ang siyang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay ang "CAUSE".
     Ang BUNGA ang siyang kinalabasan o dulot ng naturang  pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay ang "EFFECT".
    Ang ilan sa mga sumusunod ay ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon na pagbaha at ang maaaring maging bunga nito sa tao.

Maraming basura na nakaimbak sa mga ilog, kanal at sa iba pang ng mga daluyan ng tubig. Pagputol sa mga punong kahoy (illegal logging) na syang sumisipsip sa tubig na dulot ng labis na ulan at syang nagpapatibay sa lupa o bundok para maiwasan ang landslide o soil erosion.
Ang sanhi ng baha ay pagragasa ng tubig ulan at pagtatambak sa mga lugar ..
ang epekto naman nito ay pagdami ng mga ibat ibang uri ng sakit at pagkawala ng kabuhayan
Tambak na basura


Illegal logging

Kalbong mga puno

baha dahil sa malakas na bagyo
Ang mga tao hindi makalabas ng bahay kahiy gutom na.
              
-isa sa mga epekto ng pagbaha ay tulad ng landslide, Pagkasira ng mga pananim, pagkakasakit ng mga tao mula sa maruming tubig at pagkamatay ng mga tao lalo na kapag nasa lowland area.
Ana mga daanan halos di na madaanan 
sa baha.